Rekrytering

Den vanligaste anledningen till att företag väljer att anlita extern hjälp vid rekrytering av en ny personal är att det är ett mycket tidskrävande projekt. En normal rekrytering kräver mellan 50 och 90 timmars arbete. Detta är tid som fler och fler företag utan HR-avdelning inte kan avsätta utan att försaka andra arbetsuppgifter. Där kommer vi in.

Som ett hungrigt bemanningsföretag har vi skapat effektiva och breda kanaler för att nå ut till potentiella arbetssökande. Både personer som står utanför arbetsmarknaden samt de som vid rätt förutsättningar är intresserade av att byta arbete. Effekten blir att vi får in fler kandidater och därmed ökar valmöjligheterna i vårt sökande. Det blir enklare att hitta den rätta kandidaten.

Hur går det till?

Genom att arbeta metodisk ökar möjligheterna att skapa en bra matchning och välja rätt medarbetare. För att lyckas med detta krävs t.ex. en behovsanalys, en tydlig kravspecifikation och rekryteringsannons, strukturerade intervjuer samt i vissa fall kompletterande tester.

Vi börjar med att gemensamt upprätta en behovsanalys som ger en bild av vad och vem ni söker. Under och efter ansökningsperioden så kategoriseras och kvalificeras ansökningarna baserat på kravspecifikationen. Urvalet leder fram till en matchning med ett antal av de kandidater som bäst stämmer överens med de uppsatta kriterierna och dessa kallas till intervju.

Efter en första intervju med oss så tillhandahåller ni ett skriftligt underlag för er och en sammanfattning av de aktuella kandidaterna. Ni får veta deras för- och nackdelar. Ibland kan slutskedet bestå av en andra intervju som genomförs av er eller gemensamt med oss. Efter en avslutande diskussion väljer ni kandidat och har därmed fått ytterligare en fantastisk medarbetare i ert företag.